Groot & Wijs


'IK HEB WEER RUST IN MIJN HOOFD GEKREGEN'

andere expertises


 

Individuele hulp aan kinderen met een leer of ontwikkelingsstoornis

 

Margreet Verwijs richt zich op de begeleiding van leerlingen op de basisschool met een leerprobleem of leerstoornis. Met individuele begeleiding op maat worden kinderen geholpen met hun probleem. Naast het didactische gedeelte is er ook aandacht voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.

Margreet Verwijs begeleidt de kinderen meestal op de school waar zij zitten maar dit kan ook in de praktijk.

De begeleiding van deze kinderen wordt doorgaans bekostigd vanuit een Leer Gebonden Financiering, ook wel rugzakje genoemd. De school benadert Margreet Verwijs om de ondersteuning van het kind te gaan begeleiden.

De hulp die Margreet Verwijs biedt kan ook aangevraagd en ingeschakeld worden door de ouders. Zij betalen de begeleiding vanuit een PGB of privé.

Als ouders de hulp inschakelen van Margreet Verwijs om hun kind te gaan begeleiden wordt er contact gelegd met de school van het kind met de vraag of de hulp daar plaats mag vinden.

Indien de begeleiding op school niet mogelijk of wenselijk is, kan het kind de noodzakelijke begeleiding krijgen in de praktijk van Margreet Verwijs.

 

Praktijk- Postadres

Groenestraat 6
5314 AK Bruchem
Individuele & groep sessies

 

www.grootenwijs.nl
info@grootenwijs.nl

 Margreet Verwijs
06 81 13 77 03

gecertificeerde
KIES-coach!

© 2019   |   groot&wijs   |   Algemene voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Disclaimer