Groot & Wijs biedt KIES


HULP VOOR KINDEREN IN ECHTSCHEIDING SITUATIE

KIES programma's


KIES voor mij!

 

‘Het leren lukt gewoon niet zo goed….mijn hoofd zit te vol!’ Alex 11 jaar.

 

KIES voor mij! is een programma op individuele basis. De kinderen en jongeren krijgen hulp door middel van gesprekken, spel en creatieve werkvormen, toegespitst op hun persoonlijke situatie en behoeften naar aanleiding van de echtscheiding van hun ouders.

 

Soms is het fijn om na een individueel traject deel te nemen aan een groepsproces om te leren van en te ervaren hoe andere kinderen met de echtscheiding omgaan.

KIES voor mij! kan ook uitkomst bieden wanneer een kind al heeft deelgenomen aan het groepsproces maar nog extra hulp op maat nodig heeft.

 

Omdat KIES voor mij! volledig aangepast wordt aan de behoeften van het kind is een intake met de ouders voorafgaande aan het traject noodzakelijk. De informatie die hierin gegeven wordt kan meegenomen worden in het opstellen van een persoonlijk hulpprogramma.

Het aantal bijeenkomsten zal afhangen van de aard van de problemen, de behoeften van het kind en de voortgang van het proces.  Gezien de ervaringen zullen er gemiddeld zes tot acht bijeenkomsten nodig zijn.

 

KIES voor het jonge kind.

 

‘Als ik bij mama ben dan mis ik papa, en als ik bij papa ben dan mis ik mama!’ Marieke 5 jaar.

 

Jonge kinderen beleven de scheiding van hun ouders anders dan bijvoorbeeld tieners. Ze begrijpen de scheiding eigenlijk niet zo goed en denken vaak dat het toch wel een beetje hun schuld is. Het is dan ook belangrijk dat er specifieke hulp en begeleiding is voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Tijdens het individuele traject KIES voor mij! wordt door middel van speltherapie het proces en de eigen beleving van de scheiding doorlopen.

 

KIES voor het bijzondere kind.


‘Ik vond scheiden een betere oplossing; dan had ik niet langer dat gezeur aan mijn hoofd!’ Sabrina 12 jaar.

 

Alle kinderen hebben hulp op maat nodig. Zeker kinderen die in een lastige situatie zitten zoals de scheiding van hun ouders in combinatie met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Voor deze kinderen is een scheiding met alle daarbij behorende veranderingen extra heftig om te verwerken en te begrijpen. Doordat zij zeer gebaat zijn bij een vaste structuur, zie je vaak dat juist deze kinderen moeite hebben met het wonen in twee verschillende huizen en de daarbij behorende regels. Het KIES programma biedt speciale hulp voor deze groep kinderen in het regulier en speciaal onderwijs.

 

KIES omgangsbegeleiding.

 

‘Als ik naar papa ga, gaat mijn zusje naar mama. Geloof ik……? Dat lijkt me niet leuk!’ Floor 7 jaar.

 

Bij een scheiding moeten allerlei belangrijke zaken geregeld worden, onder andere het opstellen van een ouderschapsplan. Voor ouders is het welzijn van hun kinderen zeer belangrijk. Reden dus om hier goed en zorgvuldig mee om te gaan.

 

Bij KIES omgangsbegeleiding kunnen kinderen eventueel samen met lotgenoten hun emoties, gedachten, zorgen, vragen en wensen over hoe het moet na de scheiding bespreken en delen. Ze worden voorbereid op en krijgen tips en/of handvatten aangereikt over hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen die de scheiding van hun ouders voor hen teweegbrengt.

 

In vier bijeenkomsten wordt er gewerkt aan een omgangsregeling zoals het kind dat graag zou zien.

In een onafhankelijke situatie kan het kind aangeven wat voor hem of haar de beste oplossing is. Het kind hoeft zich op dat moment niet loyaal op te stellen naar één of beide ouders, maar kan loyaal blijven aan zichzelf.

Na de bijeenkomsten worden de ouders geïnformeerd  en worden de wensen van het kind aangereikt. Deze kunnen zij gebruiken als leidraad bij het opzetten van een goed ouderschapsplan

Praktijk- Postadres

Groenestraat 6
5314 AK Bruchem
Individuele & groep sessies

 

www.grootenwijs.nl
info@grootenwijs.nl

 Margreet Verwijs
06 81 13 77 03

gecertificeerde
KIES-coach!

© 2019   |   groot&wijs   |   Algemene voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Disclaimer